İstanbul Aydın Üniversitesi|İletişim |Sitene Ekle
GÜNCEL

YENİ ANAYASA VE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ KONULU
PANEL İCRA EDİLDİ
.

SURİYE' DEKİ GELİŞMELER USAM' DA ELE ALINDI.İstanbul Aydın Üniversitesi Ulusal Güvenlik ve Strateji Araştırma Merkezi (USAM) tarafından düzenlenen “Suriye’deki Gelişmeler ve Türkiye” konulu panel, 08 Kasım 2012 günü 14.00-16.00 saatleri arasında icra edildi. Moderatörlüğünü USAM Müdürü Doç.Dr.Sait YILMAZ’ın yaptığı panele; 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ, Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan Köni ve Akşam Gazetesi yazarı Hüsnü MAHALLİ katıldı. Yoğun ilgi gören panelde konuşmacılar tarafından açıklanan hususlardan bazıları aşağıda özetlenmiştir...devamı
 


 
ANALİZ

DURUM FARKINDALIĞI

Doç.Dr. Sait YILMAZ
Yaşadığınız hayatta çevrenizde olup-bitenlerin ne kadar farkındasınız? Sizi bekleyen tehlikeleri ve fırsatları öngörebiliyor musunuz? Hayatınızın bir hedefi ve bu hedefe ulaşmak için bir planınız var mı? Vizyon, politika ve strateji geliştirmeyi biliyor musunuz? Eğer bunlardan habersizseniz hayatınız durgun bir sudaki saman çöpü gibi rüzgâra tabi demektir. Başınıza gelenlere ‘kader’ deyip, geçersiniz, ne istediğinizi bilmediğinizden hayatınız boyunca istemediğiniz şeylerle yaşarsınız.... Devamı için tıklayın...

EKONOMİK İSTİHBARAT

Doç.Dr. Sait YILMAZ

Ekonomik güç, bir ülkenin refahı, mutluluğu, güvenliği ve gelişmesi için kullanılan bütün kaynakların toplam kapasitesi ve bu maksatlar için ürettiği değerlerin meydana getirdiği toplam hâsıla olarak tanımlanabilir1. Ulusal gücün diğer unsurları bir motor olarak kabul edilirse bu motorun yakıtı ekonomik güçtür. Bir ülkenin ekonomik gücünün ölçülmesinde; sahip olduğu doğal kaynaklar, ekonomik düzeninin genel yapısı, sektörlerin (tarım, sanayi) dağılımı ve kapasitesi, iş gücü, dışarıdan hammaddelere olan bağımlılığı, kendi kendine yeterliliği, parasının değeri, uluslararası ekonomik ve finans örgütleri ile ilişkisi, kredi notu, şirketleri, uluslararası tanınmış markaları, gayri safi milli hasılası, teknolojik kapasitesi, ulaştırma ver haberleşme ağı gibi faktörler göz önüne alınabilir. Yeni dünya düzeninde gelişmiş ülkelerin küresel stratejisi; ekonomik olarak...Devamı için tıklayın...


ANTROPOLOJİ VE GÜVENLİK

Doç.Dr. Sait YILMAZ
Güvenlik çalışmaları insan ve sosyal değişimlerin merkezinde olduğu yeni problem sahaları edindi. Bugünlerde sosyoloji, sosyal-psikoloji, antropoloji ve çatışma biliminin harmanlanarak, yeni güvenlik yaklaşımlarının ortaya konması, bu tip sorunlara en uygun karşılığın verilmesi için yeni bir strateji ve güç projeksiyonu geliştirilmesi askerlerden çok sivil güvenlik uzmanlarının ve akademisyenlerin işi oldu. 17 Eylül 2011’deki Wall Street işgal hareketi, Cenevre’deki G-8 Zirvesi protestoları, Arap hareketlerinin diktatörü kovma oyunu, 15 Mayıs 2012’de İspanya’daki “Acampadas” hareketi ve nihayet 2013 yazını kaplayan Gezi olayları da sosyal bilimlerin özellikle de antropolojinin çalışma konusudur...Devamı için tıklayın...

ASKERLERİN BUNALIMI

Doç.Dr. Sait YILMAZ

Bahsetmeye çalıştığımız sadece Türk Silahlı Kuvvetleri değil tüm dünya ordularında askerlerin yaşadığı genel koşullar ile ilgilidir. Dünyanın hemen her ordusunda profesyonel askerlik önemli bir bunalım döneminden geçiyor. Bugünün rütbeli askerleri belki geçmişe göre refah ve teknoloji toplumunda yaşamanın genel rahatlığı içindeler ama gerek karşılaştıkları mesleki problemler gerekse askerlik mesleğinin yaşadığı sorunlar nedeniyle eskinin özellikle Soğuk Savaş döneminin istikrarlı ve itibarlı zamanlarını mumla arar haldeler. 1998 yılında NATO’daki görevime başladığımda bunalım çoktan örgütü sarmıştı...Devamı için tıklayın...


(AVRUPA) ORTAK GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI-2013

Doç.Dr. Sait YILMAZ
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP); Maastricht Antlaşması sonrasında AB içinde geliştirilmeye başlanmış, 1998 yılı sonunda gerçekleştirilen İngiltere-Fransa (St. Malo) Zirvesi ile hızlanmış, 1999 yılından itibaren Avrupa Birliği (AB); birlik için dış, güvenlik ve savunma politikaları sorumluluğunu üzerine almaya başlamıştır. Avrupa Güvenlik Politikası, ‘sınırların korunmasına dayalı savunma’ anlayışını terk ederek ‘sınırların ötesindeki menfaatlerin korunması, olumsuz gelişmelere imkân vermeden yerinde çözümleme’ ilkesine dayalı ‘stratejik güvenlik’ kavramına yöneldi...Devamı için tıklayın...

21.YÜZYILDA NELER OLACAK?

Doç.Dr. Sait YILMAZ

20. yüzyıla girerken hiç kimse bu yüzyılın iki büyük dünya savaşına yol açacağını, Sovyetler Birliği ve Çin’in yükselişini, sömürgeci imparatorlukların sona ereceğini, teknoloji ve bilgi devriminde ortaya çıkacak yenilikleri öngörememişti. Gerçekte, hiçbir yüzyıl takvimin gösterdiği ilk yılında başlamaz. Yüzyılları başlatan sonraki dönemde dünyaya yön veren çok önemli dönüm noktalarıdır. Örneğin 19. yüzyıl 1800 yılında değil, 1789’da başlamıştı. Fransız devrimi sonrası Avrupa’da yaşanan güç çekişmelerinin neden olduğu sömürgecilik ve emperyalist politikalar dünya olaylarına damgasını vurdu...Devamı için tıklayın...


AMERİKAN İSTİHBARATI - 2013

Doç.Dr. Sait YILMAZ
ABD istihbaratı denilince akıla tek bir istihbarat servisi değil, 16 istihbarat servisi ile birlikte bu servislerle işbirliği yapan ya da iş ilişkisi olan tüm adreslerin toplamı gelir. Bunların hepsine birden “İstihbarat Toplumu (Intelligence Community)” adı verilir. Amerikan istihbarat toplumunda yer alan servisler uyumlu bir toplumun parçası olmaktan ziyade rakip kabileler gibidir...Devamı için tıklayın...

ASYA-PASİFİK GÜVENLİĞİ

Doç.Dr. Sait YILMAZ

Soğuk Savaş sonrası uluslararası güç dengesi ile ilgili pek çok tanımlama yapıldı. Bunlar arasında ‘tek kutupluluk1’, ‘hegemonyasız tek kutupluluk2’, ‘tek-çok kutupluluk3’, ‘1+x4’ ve şimdilerde telafuz edilmeye başlanan ‘kutupsuzluk5’ veya ‘Amerika sonrası dünya6’ kavramları sayılabilir. Soğuk Savaş’ın bitmesi ideolojik savaşı sona erdirip, Doğu Avrupa’daki komünist perdeyi kaldırırken, dünyanın pek çok yerinde etnik ve milliyetçi iç savaşların önünü açtı. 11 Eylül 2001 sonrasında tek hegemon güç ABD bir yandan terörle küresel mücadeleyi öne çıkarırken, diğer yandan demokrasi ve özgürlükler gibi kavramlar arkasında ulus-devlet kimliğini istismar eden renkli devrimleri kurguladı...Devamı için tıklayın...


EGE DENİZİ HER AN ISINABİLİR

Doç.Dr. Sait YILMAZ
Yunanistan’ın AB içinde ekonomik olarak en sıkıntılı ülke olması bir kaza değildir. Yunan iş dünyasının yaklaşık dörtte üçü aile şirketleridir, aile iş gücüne dayanır ve aile dışından birinin terfi etmesi çok zordur. Vergi kaçırma oldukça yaygındır. Yunan ekonomisinde rekabet oldukça azdır ve genellikle hizmet ekonomisi ve turizme dayanır. Üretim oldukça zayıf bir sektördür. Yunanistan’da yeterli tarım alanı yoktur. Ekonominin önemli bir kısmı resmi rakamlara yansımamıştır. Bazı rakamlara göre Yunanistan’da %10, diğerine göre %40 kayıt dışı yani gri ekonomi vardır...Devamı için tıklayın...

ABD SEÇİMLERİNİ KAZANDIRAN ADAM VE BEYZBOL STRATEJİSİ

Selman ARSLANBAŞ

2008 yılı ABD için bir dönüm noktasıydı. ABD tarihinde ilk defa Afrika kökenli bir başkan adayıyla karşı karşıyaydı. Üstelik adındaki ‘Hüseyin’ birçok Amerikalı için başka bir nedene bakılmaksızın ret nedeniydi. Cumhuriyetçiler bu çok tanınmayan adam hakkındaki bütün anti argümanları seçim dönemi boyunca milyon dolarlar harcayarak kullandılar. Karalama kampanyaları için bütün imkânlarını seferber ettiler. Üstelik hiç çekinmeden, ispata gerek görmeden ve kaybetmekten korkmadan… Obama cephesi ise çok cüzi bütçelerle ekip yatırımı yapmakla meşguldü. Seçim ekibinin başına daha sonra adı sıkça duyulacak olan, ‘kazandırma gurusu’ David Plouffe’ı getirdi. Milyar dolarlara bedel bir transfer olduğu, önüne gelen rakibini deviren bir Başkana dönüşen Obama’nın arkasındaki isim olarak öne çıktığında anlaşılacaktı...Devamı için tıklayın...


TÜRKİYE GİBİ ÜLKELER; MEKSİKA, POLONYA VE İSRAİL

Doç.Dr. Sait YILMAZ
Türkiye, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde ülke varlığının korunması ve geleceği ile ilgili önemli kırılma noktalarına doğru yaklaşmaktadır. Soğuk Savaş sonrasında kendisine yeni bir vizyon belirleyemeyen Türkiye, karşılaştığı güvenlik sorunlarına çözüm getirecek bir güç projeksiyonu hazırlayamadığı gibi ulus-devlet yapısı ve ülke güvenlik mimarisi son 20 yılda çeşitli bozucu faaliyetler sonucu oldukça yıpranmıştır...Devamı için tıklayın...

ABD HALKINA NELER OLUYOR?

Doç.Dr. Sait YILMAZ

ABD’li uzmanlar Connecticut Eyaleti'ndeki son ilkokul baskınının ardından katliamların sanılanın aksine artış göstermediğini, ancak etkisinin diğer suçlara oranla çok daha büyük olduğunu açıkladı. ABD'deki toplu katliamların tarihçesini yazan kriminolog Grant Duwe, katliamların en çok 1960'lar ile 1990'larda yaşandığını, katliam sayısının 2000'lerde azaldığını söyledi. Arizona Eyaleti Akıl Hastalıkları Dayanışma Birliği Başkanı Jim Frost, katliamların genellikle 18-25 yaş arası beyaz erkekler tarafından işlendiğini söyledi...Devamı için tıklayın...


EVREN’İN GELECEĞİ, CERN VE TÜRKİYE

Doç.Dr. Sait YILMAZ
Geçmişte insan hayatı tarihin bize anlattığı gibi güzel değildi. Ayrıcalıklı bir azınlık için yaşam hoştu ama büyük çoğunluk için berbat, çirkin ve kısa idi. İnsanoğlu, düşünen, aklı ile yenilikleri bulmaya çalışan ve bilgiyi aktaran bir varlık olarak, dini dogmaların değil bilim ve sanatın öncülüğünde modern yaşamın bugünkü safhasına ulaştı. Günümüz insanı, bilim ve teknolojideki gelişmelerle sağlanan yaşam standardında artık düzenli artışlar bekler hale gelmiştir...Devamı için tıklayın...

GAZZE BÖLGESEL BİR SAVAŞIN KIVILCIMI OLABİLİR Mİ?

Doç.Dr. Sait YILMAZ

Gazze’de Hamas’ın roket saldırıları ile başlayan çatışmalarda İsrail'in füze kalkanları 1000’den fazla roketi durdururken, kaçan 200 roket ile 3 İsrailli öldü. İsrail tarafından havadan ve denizden başlatılan ve halen devam eden bombardıman faaliyetlerinde onlarca Filistinli hayatını kaybetti. Çatışmalar karşısında görüşmeler yolu ile ateşkes ilanı için gayretler var ama İsrail’in Gazze’ye girerek çatışmaların çok daha büyüme riski de yüksektir...Devamı için tıklayın...


TÜRKİYE’YE GELECEK PATRİOT SİSTEMLERİ KİME YARAYACAK?

Doç.Dr. Sait YILMAZ
Hava Savunma Sistemleri; alçak, orta ve yüksek irtifa ya da alçak, orta ve uzun menzilli olarak kategorilere ayrılır. Bunlardan ilki daha çok savaş alanındaki birliklerin yakın savunması içindir. Orta veya uzun menzili olanlar ise bazı kritik bölgeleri ya da bazı stratejik noktaları korumak için konuşlandırılırlar . Örneğin Körfez Harekâtı’nda Patriotlar, İsrail’deki sivil halkı Saddam’ın füzelerinden korumak için kullanılmış ve 45 SCUD düşürülmüştü...Devamı için tıklayın...

ABD, MONREO DOKTRİNİ’NE DÖNEBİLİR Mİ?

Doç.Dr. Sait YILMAZ

ABD Başkanı James Monroe tarafından, 2 Aralık 1823’de Kongre’ye sunulan bildiri ile açıklanan Monroe Doktrini’ni ABD’nin ‘yalnızlık politikası’ olarak tanımlayabiliriz. Bu doktrin çerçevesinde Amerika, ne kendi kıt’ası dışındaki işlere karışacak, ne de Avrupa’nın o zaman ki sömürgeci güçlerinin kıt’aya müdahalesine izin verecekti. O dönemden beri ABD, Kanada ve Guyana hariç Amerika kıt’asının herhangi bir yerine askeri müdahaleyi kendisine hak gördü.Devamı için tıklayın...


21. YÜZYILDA DİNLERİN BUNALIMI

Doç.Dr. Sait YILMAZ
Dini inanç, 1979 yılındaki İran devriminden beri çağdaş küresel politikalara ani bir giriş yaptı. Son otuz yıldır Taliban ve El Kaide’den, Karikatür Krizleri ve Arap hareketlerine uluslararası ilişkilerde dini inanç başlıca gündem maddelerinden biri oldu. 1980’lerde John Paul’un liderliğindeki Katolik Kilisesi yeni bir misyon edinerek Komünist Doğu Avrupa’nın sallanmasında etkili olmuştu...Devamı için tıklayın...

NABUCCO'YU KİM ÖLDÜRDÜ?

Nazlı Sultan TANRIVERDİ

Enerji konusunda kullanım çeşitliliği ve avantajları sebebiyle ülkelerin gerek yaşamsal gerekse sanayi alanlarında en çok ihtiyaç duyduğu kaynak doğalgazdır. Yaşam standarları, sanayinin ve buna paralel ülke gelişmişlik seviyesinin artması büyük ölçüde doğalgaza bağlıdır. Her ülke için olduğu gibi Türkiye için de durum böyledir.Devamı için tıklayın...


TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ÜLKE SAVUNMASI

Doç.Dr. Sait YILMAZ
Soğuk Savaş sonrası Batılıların silah teknolojisine verdiği önem savaş sanatında esaslı değişimlere yol açmaya devam etmektedir. Savaş artık hem asimetrik, hem de barış, kriz ve savaş dönemlerinin iç içe geçtiği müşterek çatışmaların bir karışımı olarak görülmelidir. Yeni bilgi teknolojileri, uzaya dayalı kabiliyetler, hassas ve güdümlü mühimmat savaşta silahlı kuvvetlerin etkinliğini önemli ölçüde artırdı..  Devamı için tıklayın...

İSRAİL VE BARZANİ AİLESİ

Doç.Dr. Sait YILMAZ
İran, Arap ve Bizans tarihçileri tarafından varlıkları kaydedilmiş olmasına rağmen Kürtlerin kökeni konusunda belirli bir ittifak yoktur. Bazı Kürt tarihçileri, kendilerini Urartulara, Ari Irka bağlamak istemişlerse de bunu belgeleyememişlerdir. Kürtlerin kökeni konusunda dil’e bakmakta bir fayda sağlamamaktadır; Kürtçede biraz Arapça, biraz Farsça ve Türkçe dışında pek az sözcüğe rastlanmıştır.Devamı için tıklayın...

JEOPOLİTİK VE TÜRKİYE

Doç.Dr. Sait YILMAZ
Türk tarihinin jeopolitik eksenini özetlersek, karşımıza çıkan manzara şudur; ilk bin yılda Türk tarihinin ana ekseni Asya’da dönmüş, ikinci bin yılda özellikle Osmanlı ile üç kıtaya yayılmasına rağmen, jeopolitik yayılmanın sıklet merkezini Avrupa oluşturmuştur. Türkiye jeopolitik verileri dikkate almadan, günlük heves ve çıkarlarla ulusal, bölgesel ve evrensel politikalarını şekillendirilemez. Tehditlere de fırsatlara da açık olan Türk coğrafyasında var olmak ile yok olmak aynı mesafededir.  Devamı için tıklayın...

BATI İSTİHBARATI VE SOSYAL MEDYA

Doç.Dr. Sait YILMAZ
1990’larda internet teknolojisi haberleşme ve ticareti sonsuza kadar değiştirdi. On yıl sonra Web 2.0 devrimi yüz milyonlarca insana daha dinamik bir medya ortamında yayın, paylaşma, yorum yapma ve dosya yükleme imkanı sağladı. Herkesin kullanabileceği ve ölçeklendirilebilir bu yeni web teknolojisi ile sağlanan bu iki yönlü iletişim “sosyal medya” olarak adlandırılmaktadır1. İnternet birkaç merkezi unsura sahiptir. İlki “DNS Root Zone” adı verilen www.21yyte.org.tr gibi web sitesi adresi ya da domain (kimlik) adıdır. Devamı için tıklayın...
    
       

  Son Ziyaret :  19.11.2017 08:32